KERHON UUDET SIVUT LÖYTYVÄT OSOITTEESTA :WWW.EFRYIK.FI

LENTOINFO

Lentokausi 2016 on alkanut .
Toimintaa yhdistetään EIK:n
kanssa.
Kalusto on kokonaisuudessaan lennettävissä.
Lentotoiminta ohje on uudistettu 14.5.2016.

HUOLTOINFO

Huoltotoiminta jatkuu syksyllä 2016 erikseen ilmoitettavana ajankohtana.
Kiitos huoltoihin osallistuneille.Kokouskutsu

Räyskälän Ilmailukerho ry:n sääntömääräinen syyskokous

Aika: Lauantaina 3.12.2016 klo 13.00 alkaen
Paikka Räyskälä-Säätiön luokkatila
Räyskäläntie 311
12820 Räyskälä

 Esityslista: 

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 • Todetaan kokouksen laillisuus
 • Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa
 • Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen osallistujat
 • Päätetään ainaisjäsenmaksulajin käyttöönotosta

Kerhon jäsen on pyytänyt 28.5.2016 pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa, että ainaisjäsenlaji otettaisiin uudeksi jäsenmuodoksi kerhon jäsenlajivalikoimaan ja että tämä asia otettaisiin käsittelyyn tulevassa syyskokouksessa.

Hallituksen päätösesitys on, että ainaisjäsenmaksulajia ei oteta käyttöön.

 • jäsenmaksujen suuruuden määrääminen seuraavaa kalenterivuotta varten,
 • hallituksen laatiman tulo- ja menoarvion ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman vahvistaminen,
 • hallituksen puheenjohtajan vaali,
 • jaostojen puheenjohtajien ja purjelentojaoston varapuheenjohtajan vaali,
 • hallituksen muitten jäsenten vaali,
 • kahden (2) toiminnantarkastajan ja näitten varamiesten vaali,
 • Kokouksen päätös

Kokouksen jälkeen palkintojen jako jonka jälkeen pidetään purjelentojaoston ja moottorilentojaoston sääntömääräiset järjestäytymiskokoukset.

Tervetuloa

hallitus

Kokouskutsu

Räyskälän Ilmailukerho ry:n purjelentojaoston sääntömääräinen järjestäytymiskokous
Aika: Lauantaina 3.12.2016 Räyskälän Ilmailukerho r.y.:n syyskokouksen jälkeen, arviolta noin klo 15.00 alkaen
Paikka Räyskälä-Säätiön luokkatila
Räyskäläntie 311
12820 Räyskälä

 Esityslista:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 • Todetaan kokouksen laillisuus
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Todetaan kokouksen osanottajat
 • Purjelentojaoston johtokunnan ja tarvittavien toimihenkilöiden valinta
 • Keskustelu jaoston taloustilanteesta
 • Keskustelu kauden 2017 toiminnasta ja hinnastosta
 • Muut esille tulevat asiat.
 • Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa

Purjelentojaoston johtokunta

     

Kokouskutsu

Räyskälän Ilmailukerho ry:n moottorilentojaoston sääntömääräinen järjestäytymiskokous
Aika: Lauantaina 3.12.2016 Räyskälän Ilmailukerho r.y.:n purjelentojaoston järjestäytymiskokouksen jälkeen, arviolta noin klo 16.00 alkaen
Paikka Räyskälä-Säätiön luokkatila
Räyskäläntie 311
12820 Räyskälä

 Esityslista:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 • Todetaan kokouksen laillisuus
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Todetaan kokouksen osanottajat
 • Moottorilentojaoston johtokunnan ja tarvittavien toimihenkilöiden valinta
 • Keskustelu jaoston taloustilanteesta ja kalustohankinnoista
 • Muut esille tulevat asiat.
 • Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa

Moottorilentojaoston johtokunta
 

Kokouskutsu

Räyskälän Ilmailukerho ry:n kuumailmapallojaoston sääntömääräinen järjestäytymiskokous
Aika: Keskiviikkona 7.12.2016 klo 18.00 alkaen
Paikka Linnan Pallo Oy:n kokoustilat
Puusepänkatu 5,
Kantola, Hämeenlinna

Tervetuloa

Kuumailmapallojaoston johtokunta

 
Kokouskutsu
Räyskälän Ilmailukerho ry:n lennokkijaoston sääntömääräinen järjestäytymiskokous
Aika: Keskiviikkona 14.12.2016 klo 17.30 alkaen
Paikka Jaoston kerhotilat
Perttula, Hämeenlinna

Esityslista:

  • Kokouksen avaus
  • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
  • Todetaan kokouksen laillisuus
  • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
  • Todetaan kokouksen osanottajat
  • Lennokkijaoston johtokunnan ja tarvittavien toimihenkilöiden valinta
  • Keskustelu jaoston kerhohuonetilanteesta
  • Muut esille tulevat asiat.
  • Kokouksen päättäminen.
Tervetuloa

Lennokkijaoston johtokunta
Hämeenlinnan Ilmailukerho ry

Promote your Page too