PURJELENTOJAOSTON SÄÄNNÖT  16.4.2013vh

Hämeenlinnan ilmailukerho r.y.
Purjelentojaoston säännöt1§      Jäsenet

Jaoston jäseneksi voi liittyä jokainen Hämeenlinnan Ilmailukerho r.y:n jäsen maksamalla jaoston jäsenmaksun, jonka yhdistyksen vuosikokous vuosittain vahvistaa.

2§      Jaoston johtokunta

Johtokunnan muodostavat HIK:n vuosikokouksen valitsema jaoston puheenjohtaja sekä jaoston järjestäytymiskokouksessaan vuosittain valitsemat 5 johtokunnan jäsentä.  Johtokunta on päätösvaltainen kun vähintään 3 jäsentä on läsnä kokouksessa. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö. Jos äänet menevät tasan, voittaa puheenjohtajan kannattama esitys. Jos äänet menevät tasan henkilövalinnoissa, ratkaistaan asia arpomalla.

Johtokunta laatii yhdistyksen johtokunnalle jaoston tulo- ja menoarvion, toimintasuunnitelman, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

3§      Jaoston kokoukset

Kutsu kokoukseen on annettava vähintään 7 päivää ennen kokousta kiertokirjeellä jokaiselle jaoston jäsenmaksun maksaneelle HIK:n jäsenelle sekä yhdistyksen johtokunnan jäsenille.  Kokouksissa ovat äänivaltaisia jaoston jäsenmaksun maksaneet HIK:n jäsenet.

Kokouksen avaa jaoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan joku muu jaoston johtokunnan jäsen. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Jos äänet menevät tasan, voittaa puheenjohtajan kannattama esitys. Jos äänet menevät tasan henkilövalinnoissa, ratkaistaan asia arpomalla.

4§      Muita säännöksiä

Muilta osin noudatetaan Hämeenlinnan llmailukerho r.y. sääntöjä sekä voimassa olevaa yhdistyslainsäädäntöä.


Nämä jaoston säännöt on Hämeenlinnan llmailukerho r.y:n johtokunta 25/1/1996 kokouksessaan hyväksynyt.